Ścianka wspinaczkowa

Wspinaczka na sztucznej ściance wspinaczkowej jest jedną z bardziej popularnych i prężnie rozwijających się dyscyplin sportu. Ogromną zaletą wspinaczki jest jej wszechstronny, pozytywny wpływ na organizm człowieka, oraz dostępność dla szerokiego grona odbiorców.

Wspinaczka ściankowa może być traktowana jako samodzielny sport lub forma treningu przed wyruszeniem na podbój gór. To doskonały sposób na poprawę kondycji, spaleniu kalorii i wyrzeźbieniu sylwetki! Godzinny trening na ściance oznacza utratę ok. 530 kalorii! Wspinając się, wzmacniamy różne partie mięśni: ramion, klatki piersiowej,brzucha, pośladków, grzbietu, ud i łydek, mówiąc prościej - pięknie rzeźbimy całą sylwetkę! Dodatkowo, dyscyplina ta pozwala poprawić kondycję i utrzymać świetną formę fizyczną.

Oprócz wymienionych wyżej zalet należy podkreślić, że na ściance wspinaczkowej zyskujemy coś więcej, niż silne mięśnie. Wspinaczka to sport, dzięki któremu nabierzesz pewności siebie, wyzwolisz ambicję i przekonasz się, że nie ma celów nie do zdobycia!

Wspinaczka na ścianie rozwija się jako sport uprawiany w gronie znajomych, w atmosferze dobrej zabawy, przy bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, nad którym czuwa wykwalifikowana obsługa.

Wspinaczka na sztucznych ścianach stanowi możliwość treningu dla doświadczonych wspinaczy, jednak w ostatnich latach  ściany powstają w celu zapewnienia rekreacji dla osób początkujących, amatorów, nie mających dotychczasowo żadnej styczności ze wspinaniem.

Ogromną popularnością wspinanie cieszy się wśród dzieci, które ogromną ilość energii doskonale mogą spożytkować poprzez wspinaczkę. Sport ten zapewnia wspaniałą zabawę, wspomaga rozwój psychoruchowy, rozwija zapał do aktywnego spędzania czasu.

GŁÓWNE ZALETY KORZYSTANIA ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

 • możliwość aktywnego spędzania czasu i poprawy kondycji fizycznej dla amatorów i osób początkujących;

 • wspinanie dostarcza wielu pozytywnych emocji, nowych wrażeń i przeżyć;

 • wspinanie jest doskonałym sportem dla dzieci, umożliwia zabawę w gronie rodzinnym;

 • możliwość treningu dla sportowców  i profesjonalistów;

 • wspinanie przyciąga młodzież, wzbudza zainteresowanie w środowiskach zagrożonych różnorodnymi patologiami;

 • zajęcia na ścianie wspinaczkowej są doskonałą alternatywa dla lekcji wychowania fizycznego na każdym etapie edukacji;

 • możliwość organizacji zawodów wspinaczkowych – amatorskich i profesjonalnych;

 • organizacja imprez dla firm o różnym charakterze;

 • wspólne wspinanie służy budowaniu pozytywnych więzi między ludźmi, zaufania, poczucia przynależności do grupy itp. 

 • Promocja aktywnego trybu życia, profilaktyczne korzyści płynące z uprawiania sportu, aktywizacja społeczności lokalnych, poprawa kondycji fizycznej.

 • bezpieczeństwo wspinaczki, jakiego nie uzyska się nigdy w naturalnym terenie

 

PARAMETRY ŚCIANY WSPINACZKOWEJ GOSIR Jedlicze

 

 • szerokość całkowita - 7,28 m

 • wysokość – 8,0 m

 • przewieszenie maksymalne -1,0 m

 • punkty asekuracji górnej – 6 szt.

 • punkty asekuracji indywidualnej – 12 szt.

 • punkt stanowiskowy – 1 szt.

 


 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

GOSiR JEDLICZE

 

 1. Ścianka czynna w dniach Poniedziałek – Piątek od godz 15.00 do godz 20.00 , Sobota Niedziela w godzinach otwarcia hali po wcześniejszej rezerwacji według harmonogramu. Obiekt może być udostępniany innym grupom zorganizowanym (min. 6 osób), po zawarciu umowy z Gminnym Ośrodkem Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

 2. Za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej pobierane są opłaty wg cennika zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Jedlicze.

 3. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym lub wspinaczkowym (do wspinaczki skalnej). Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach i klapkach.

 4. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

 5. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wraz z odpisem numeru dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego.

 6. Ponadto osoby, które nie ukończyły 15 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów, rodzice mogą powierzyć opiekę nad dzieckiem operatorowi ścianki. Osoby takie nie mogą samodzielnie asekurować.

 7. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ścianki. Operator dokonuje instruktarzu wstępnego w zakresie asekuracji górnej. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora. Osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie po przeprowadzonym instruktarzu.

 8. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ściance. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 9. Operator ma prawo usunąć z terenu ściany osoby nie stosujące sie do regulaminu lub jego zaleceń.

 10. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekuracji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki.

 11. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.

 12. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (pod warunkiem, że jest na ściance), asekuracja dolna jest możliwa także podczas zorganizowanych zajęć z instruktorem. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający się udokumentuje że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.

 13. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca.

 14. Bez asekuracji można wspiąć się do wysokości 3 m w obecności operatora ścianki i po zabezpieczeniu posadzki materacami.

 15. Nie wolno przechodzić ani przebywać bezpośrednio pod osobą wspinającą się.

 16. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:

 • przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu

 • wspinanie nad lub pod inną osobą

 • asekurowanie w oddaleniu od ściany

 • asekuracja na siedząco

 

 

 17.   Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej – wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczenia chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany. 

18. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest też pozostawienie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę. 

19. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać, około 2 metry wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekurującej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie!!! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza. 

20. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN). 

21. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.

 22. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się splitów. 

22. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie się po linach do góry oraz inne wykorzystywanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem. 

23. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi. 

24. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu obiektu. 

25. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się oraz PRZESTRZEGANIA niniejszego regulaminu oraz regulaminu korzystania z hali sportowej.

 

Uwaga !!! Sporty wspinaczkowe mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia. Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas ich uprawiania.

GOSiR Jedlicze.

 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Lp.

Nazwa usługi

Cena (zł)

1

Wejście z udostępnieniem sprzętu wspinaczkowego - dorośli

20 zł/do 2,5 godz.

10 zł/do 1 godz.

2

Wejście z udostępnieniem sprzętu wspinaczkowego - dzieci, młodzież do lat 18, studenci do lat 26 (wymagana legitymacja szkolna, studencka)

12 zł/do 2,5 godz.

6 zł/do 1 godz.

3

Wejście z własnym sprzętem wspinaczkowym - dorośli

15 zł/do 2,5 godz.

8 zł/do 1 godz.

4

Wejście z własnym sprzętem wspinaczkowym - dzieci, młodzież do lat 18, studenci do lat 26 (wymagana legitymacja szkolna, studencka)

10 zł/do 2,5 godz.

5 zł/do 1 godz.

5

Wynajem ścianki przez instruktora z udostępnieniem sprzętu wspinaczkowego do prowadzenia zajęć ze wspinaczki sportowej

100 zł/do 2,5 godz.

6

Wypożyczenie butów wspinaczkowych do 1 godz. – dzieci i młodzież do lat 18,

studentów do lat 26 (leg. szkolna, studencka)

3 zł

7

Wypożyczenie butów wspinaczkowych powyżej 1 godz. – dzieci i młodzież do lat 18,

studentów do lat 26 (leg. szkolna, studencka)

5 zł

8

Wypożyczenie butów wspinaczkowych do 1 godz. – dorośli

5 zł

9

Wypożyczenie butów wspinaczkowych powyżej 1 godz. – dorośli

6 zł

Informacja dodatkowa: Prawo wypożyczenia butów w danym dniu mają tylko osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej GOSiR Jedlicze.