Gimnastyka rekreacyjna 50+

AKTYWNY SENIOR 50+

Gminny Ośrodek Sport i Rekreacji w Jedliczu w swojej ofercie posiada również zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej przeznaczone dla osób powyżej 50 roku życia. Zajęcia te będą odbywać się w czwartki w godzinach od 17.00- 18.00

Głównym celem zadania jest podniesienie sprawności psychofizycznej osób ćwiczących oraz uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej poprzez zapewnienie dostępu do rekreacji i sportu.

Zakres ćwiczeń jest dostosowany do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestników zajęć. Ćwiczenia mają na celu usprawnić fizycznie i wzmocnić cały aparat ruchowy, pobudzić organizm do prawidłowej pracy gospodarki hormonalnej, kształtować prawidłowe funkcje oddechowe.

Zajęcia AKTYWNY SENIOR 50+ podzielone są na trzy rodzaje:

 1. Zajęcia ogólnorozwojowe : to zajęcia o charakterze profilaktycznym. Celem zajęć jest poprawa sprawności i ruchomości w stawach, kształtowanie sprawności układu krążeniowo-oddechowego, kształtowanie siły mięśni stabilizujących kręgosłup i utrzymujących prawidłową postawę ciała, profilaktyka osteoporozy, kształtowanie koordynacji ruchowej i równowagi ciała, poprawa samopoczucia.

 2. Zdrowy kręgosłup: to zajęcia specjalistyczne mające charakter zarówno profilaktyczny jak i terapeutyczny. Zajęcia minimalizują skutki przeciążeń narządu ruchu, uelastyczniają mięśnie i zmniejszają ich napięcie oraz poprawiają stabilizację kręgosłupa i stawów obwodowych.

 3. Zajęcia wzmacniająco - rozciągające mające na celu rozciągnięcie przykurczonych w wyniku siedzącego trybu życia mięśni oraz wzmocnieniu więzadeł i stawów. Program zajęć, wykorzystujący elementy pilates, stretchingu, jogi, będzie urozmaicony ćwiczeniami z wykorzystaniem piłki rehabilitacyjnej. Kulisty kształt piłki pomoże w profilaktyce oraz minimalizacji uciążliwych bólów kręgosłupa.


Informacje dodatkowe:

Na zajęciach obowiązuje lekka, sportowa odzież, ręcznik, woda.

Przed rozpoczęciem zajęć należy poinformować instruktora o przebytych operacjach, kontuzjach, lub innych dokuczliwych dolegliwościach.

 

 

AKTYWNY SENIOR 50+

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena (zł)

1

Aktywny Senior 50+ (pojedyncze zajęcia)

 4 zł / godz.

2

Karnet Aktywny Senior 50+

(4 wejścia Aktywny Senior 50+)

15 zł / godz.

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z SALI REKREACYJNEJ

 

 1. Osoby korzystające z sali rekreacyjnej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się pod rygorem wydalenia z sali.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczenia w zajęciach na własna odpowiedzialność.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 4. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 5. Torby i ubrania powinny być pozostawione w przydzielonej strefie bądź szatni.
 6. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do okazania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników.
 7. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z sali rekreacyjnej wyłącznie za pisemną zgoda opiekunów oraz pod nadzorem prowadzącego zajęcia.
 8. Do uczestniczenia w zajęciach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie (biała podeszwa); ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 9. Za zniszczenia i uszkodzenia sprzętu będącego wyposażeniem Sali rekreacyjnej i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali GOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Na teren sali napoje można wnosić tylko w zabezpieczonych butelkach lub bidonach.
 11. Na terenie sali jest bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów alkoholowych.
 12. Ćwiczący w grupie zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.
 13. Wszelkie urządzenia na sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem
 14. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy pozostawić po zakończonych zajęciach w miejscach do tego celu przeznaczonych.
 15. Utrzymanie czystości sali rekreacyjnej, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.