Podsumowanie Gminnego Współzawodnictwa Sportowego za rok szkolny 2017/2018

IMG_4619_0.JPG

W dniu 20.12.2018 r. w hali GOSiR-u Jedlicze odbyło się Podsumowanie Gminnego Współzawodnictwa Sportowego za rok szkolny 2017/2018. Do punktacji zaliczane były zawody szkolne zatwierdzone i umieszczone w kalendarzu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i Kuratora Podkarpackiego. Zawody gminne, w których udział brali uczniowie szkół podstawowych punktowane były od 10 do 1 punktu. W Igrzyskach Dzieci udział wzięło 8 szkół podstawowych, natomiast w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wystartowało 7 szkół.  Placówki, które brały udział we współzawodnictwie sportowym otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz sprzęt sportowy. Gmina Jedlicze jest jedną z nielicznych, jak nie jedyną, w województwie podkarpackim, która już od kilku lat prowadzi gminne współzawodnictwo sportowe. Wręczenia nagród dokonali: Zastępca Burmistrza - Ryszard Zagórski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu - Piotr Woźniak, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji - Roman Kopeć, Dyrektor GOSiR Jedlicze - Wojciech Florczak oraz Prezes MUKS Podkarpacie Jedlicze, Radny Powiatu Krośnieńskiego - Piotr Bril.

Wyniki:

IGRZYSKA DZIECI

1 m. - SP Jedlicze - 97 pkt.

2 m. - SP Dobieszyn - 46 pkt.

3 m. - SP Potok - 44 pkt.

4 m. - SP Długie - 32 pkt.

5 m. - SP Jaszczew - 24 pkt.

6 m. - SP Żarnowiec - 18 pkt.

7 m. - SP Piotrówka - 14 pkt.

8 m. - SP Moderówka - 3 pkt.

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 m. - SP Jedlicze - 108 pkt.

2 m. - SP Potok - 67 pkt.

3 m. - SP Jaszczew - 62 pkt.

4 m. - SP Dobieszyn - 22 pkt.

5 m. - SP Piotrówka - 8 pkt.

6 m. - SP Żarnowiec - 6 pkt.

6 m. - SP Długie - 6 pkt.

 

Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!

Biorący udział w uroczystości uczniowie, nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentacją pt. „ STAWIAMY NA SPORT – SPORT ALTERNATYWĄ DLA UŻYWEK”. Zawarte w niej treści stały się tematem do dyskusji na temat roli sportu w życiu młodego człowieka, wpływu na jego kondycję fizyczną oraz kształtowanie charakteru.

STAWIAMY NA SPORT – SPORT ALTERNATYWĄ DLA UŻYWEK - PREZENTACJA

 

IMG_4635_0.JPG

IMG_4628_0.JPG

IMG_4649_0.JPG