Prace remontowe w GOSiR Jedlicze

IMG_9966_0.JPG

W okresie od 12 marca do 8 czerwca 2020 r. Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19 - był zamknięty. Nie był to jednak czas, w którym w Ośrodku nic się nie działo. Staraniem wszystkich pracowników placówki oraz w ramach wykorzystania środków własnych, budynek hali przeszedł gruntowny lifting. Prace polegały na kompleksowym odnowieniu wszystkich pomieszczeń na obiekcie wraz z halą główną i widownią.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- uzupełnianie ubytków i malowanie ścian,

- mycie i dezynfekcja posadzek,

- mycie i dezynfekcja szatni, sauny, węzłów sanitarnych i WC,

- naprawy remontowo – budowlane,

- wymiany i uzupełnienia płytek ściennych i elewacyjnych,

- naprawa uszkodzonych i montaż nowych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

W najbliższym czasie dzięki wygospodarowaniu własnych oraz pozyskaniu środków zewnętrznych, planowana jest dodatkowo renowacja parkietu, wymiana oświetlenia z metalo-halogenowego na LED oraz wymiana systemu monitoringu. Są to inwestycje, które w znacznym stopniu wpłyną na poprawę funkcjonowania Ośrodka, bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług, jak również przyczynią się w dalszej perspektywie do obniżenia kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Doceniając olbrzymi wkład pracy, który pozwolił na realizację założonych celów, składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu za wyjątkowe zaangażowanie oraz w uznaniu zakresu wykonanych prac na obiekcie.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 8 czerwca 2020 r. po przerwie spowodowanej pandemią, GOSiR wznawia swoją działalność. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Ośrodka dostępne są na stronie internetowej: http://www.gosir-jedlicze.pl/ oraz https://www.facebook.com/gosirjedlicze/.

 

Dyrektor GOSiR Jedlicze

Wojciech Florczak

IMG_3012_0.JPG

IMG_9980_0.JPG

IMG_9994_0.JPG

IMG_9972_0.JPG