Taniec

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu umożliwia rozwijanie talentów dzieci i młodzieży między innymi poprzez taniec. Działają trzy grupy cheearlederek, duet oraz grupa chłopców trenujących taniec break-dance. Instruktorem prowadzącym w/w grupy jest Pani Sylwia Kilar.

Zespół taneczny cheearlederek pod nazwą „Iskierki” działa przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu od 2009 roku.

W skład tej grupy wchodzą:

 1. Sylwia Hap

 2. Sara Płaziak

 3. Karolina Okarma

 4. Monika Godek

 5. Agata Smolik

 6. Iga Trybus

 7. Aleksandra Leżoń

 

Zespół z wielkim zapałem trenuje trzy razy w tygodniu po 1,5 godziny. Dziewczynki uczą się skoków dancei lap, wyskoków typowych dla cheea rleaders oraz elementów obowiązkowych w tej technice tańca.

Efekty ich pracy zostają doceniane na zawodach rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Oprócz występów związanych z imprezami organizowanymi na terenie Gminy Jedlicze zespół nasz brały również udział
w następujących przeglądach zespołów tanecznych oraz Turniejach Cheerleaders.

- XV Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych MINI-ART w Miejscu Piastowym, wyróżnienie;

- Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych ABRAKADABRA w Leżajsku wyróżnienie;

- II Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2010 wyróżnienie;

- XI Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych „Debiuty 2000’’ - III miejsce w kategorii dziecięcej;

- Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” w Stalowej Woli;

- GRAND PRIX Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Turczyna DYWIZJA POM DANCE - III miejsce w kategorii junior młodszy;

- XXIV Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA 2012 - wyróżnienie;

- XI Wiosenny Turniej Tańca DISCO & CHEERLEADERS - V miejsce - dywizja POM DANCE junior młodszy;

- VIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych "O GĘSIE PIÓRO" Stalowa Wola - II miejsce;

- Otwartym Mazowieckim Turnieju z cyklu GRAND PRIX POLSKI POMLEADERS 2013 - IV miejsce dywizja POM DANCE junior młodszy;

- VIII Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego "ZAPASY TANECZNE 2013" - I miejsce kat. cheerleadering.

- IV Ogólnopolski Przegląd Dzieci i Młodzieży Zespołów Tanecznych Jedlicze 2013 - wyróżnienie

- Grand Prix Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Tyczyna 2013 - IV miejsce

- I Otwarty Turniej Cheerleaders o Puchar Burmistrza Skarżyska Kamiennej 2013 - V miejsce

 

 • Grand Prix Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Tyczyna 2014- VII miejsce

 • IX Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „ ZAPASY TANECZNE 2014” - II miejsce kat. cheereladering

 

ISKIERKI

ISKIERKI 2

 


 

Kolejną formacją taneczną jest grupa „STARSS”. Grupa ta trenuje w następującym składzie:

1) Julia Łapińska

2) Natalia Moskal

3) Wiktoria Chochołek

4) Milena Komisarz

5) Aleksandra Cygan

6) Oliwia Zaborska

7) Natalia Drozdowicz

Dziewczynki trenują trzy razy w tygodniu po około 1,5 godziny. Jest to jedna z młodszych grup tanecznych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu w związku z tym tylko niektóre dziewczynki występowały przed szerszą publicznością, m. in. podczas V Przeglądu Dzieci i Młodzieży Zespołów Tanecznych Jedlicze 2014, Dni Jedlicza, Dni Sportu oraz innych imprez.

 

STARSS

STARSS 1

STARSS 2

 


 

Grupa „MINI ISKIERKI” to najmłodsza grupa pod względem wieku wśród dziewcząt działająca w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu, która powstała w 2012 roku.

W jej skład wchodzą następujące dziewczęta:

 

1) Wiktoria Żołna

 

2) Aleksandra Trybus

 

3) Kornelia Borek

 

4) Milena Kusiak

 

5) Zuzanna Karamus

 

6) Wiktoria Młocek

 

7) Nikola Jastrząb

 

8) Alicja Gierula

 

9) Natalia Gierula

 

10) Wiktoria Jurasz

 

11) Kamila Zając

 

12) Karolina Wołoszyn

 

13) Anna Wiśniowska

 

14) Julia Cholewiak

 

15) Emilia Cempa

 

16) Aleksandra Kania

 

17) Aleksandra Paradysz

 

18) Garbiela Paradysz

 

19) Zuzanna Munia

 

20) Sandra Chochołek

 

21) Maria Wojtowicz

 

Dziewczęta z wielkim zapałem ćwiczą trzy razy w tygodniu po 1,5 godziny. Ich pierwszy występ przed dużą publicznością miał miejsce w Dobieszynie podczas dnia BABCI i DZIADKA. Występowały również podczas Dni Jedlicza, Dni Sportu, Zielonego Przedszkola oraz gościnnie na IV Przeglądzie Dzieci i Młodzieży Zespołów Tanecznych Jedlicze 2013.

Największym osiągnięciem zespołu było zdobycie:

 • V Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2014- wyróżnienie

 • Przegląd Taneczny KACZUCHA 2014 – wyróżnienie

 

MINI ISKIERKI

MINI ISKIERKI 1

MINI ISKIERKI 2

 


  

 

WAŻNE INFORMACJE

 - Szczegółowe informacje dotyczące   zapisów do sekcji tańca można uzyskać w sekretariacie ośrodka;

- Zainteresowanych (firmy, instytucje, osoby fizyczne ) zorganizowaniem pokazu tanecznego prosimy
o kontakt z dyrekcją ośrodka.